Apartamenty
jolanki.pl - lalki ręcznie robione - rękodzieło - personalizowane lalki na zamówienie
Noclegi Świnoujście
jolanki.pl - lalki ręcznie robione
jolanki.pl - lalki ręcznie robione
Zapraszamy Państwa do Świnoujścia i życzymy udanego urlopu nad morzem.
 1. pl
 2. en
 3. de

gotowe i na zamówienie

tel. +48 888 725 793

wynajem - Świnoujście

APARTAMENTY

jolanki.pl - lalki ręcznie robione - rękodzieło - personalizowane lalki na zamówienie
jolanki.pl - lalki ręcznie robione - rękodzieło - personalizowane lalki na zamówienie

INFORMACJE OGOLNE

 1. Firma Na fali Eugeniusz Wiszowaty z siedzibą w Świnoujściu świadczy usługi w zakresie krótkoterminowego wynajmu lokalu mieszkalnego, zwanego apartamentem na krótkotrwałe popyty turystyczne.

INFORMACJE DLA KLIENTA/GOŚCIA

Użyte określenia oznaczają:

 • Klient/Gość - osoba dokonująca rezerwacji/osoba zameldowana w apartamencie.
 • Usługodawca - firma świadcząca usługę wynajmu.
 • Potwierdzenie rezerwacji – dokument zawierający wszelkie dane dotyczące pobytu.
 • Rezerwacja gwarantowana – rezerwacja, na rzecz której w terminie został wpłacony zadatek.
 • Rezerwacja niegwarantowana – każda rezerwacja oczekująca na wpłatę zadatku.
 • Zadatek – kwota do zapłaty zabezpieczająca zawarcie umowy.


ZASADY REZERWACJI

 1. Aktualna oferta dostępnych do wynajęcia apartamentów znajduje się na stronie internetowej www.jolanki.pl.
 2. Klient/Gość dokonuje wstępnej rezerwacji apartamentu.
 3. Usługodawca przesyła elektronicznie potwierdzenie rezerwacji wybranego apartamentu.
 4. Klient/Gość wpłaca zadatek na podane konto bankowe Usługodawcy. w ciągu 2 dni (jeśli nie ustalono inaczej). Za datę dokonania przedpłaty uznaje się datę uznania na rachunku bankowym Usługodawcy.
 5. Przekroczenie terminu wpłaty zadatku może spowodować anulowanie rezerwacji niegwarantowanej. Zadatek zostanie zwrócony w ciągu 2 dni roboczych na konto wpłacającego.
 6. Potwierdzenie rezerwacji z wpłaconym w terminie zadatkiem stanowi potwierdzenie umowę między Klientem/Gościem a Usługodawcą.
 7. Pozostałą do rozliczenia należność za pobyt Klient/Gość płaci gotówką lub BLIKIEM w dniu przyjazdu.
 8. W dniu przyjazdu pobierana jest opłata uzdrowiskowa.
 9. Zgodnie z informacjami zawartymi w potwierdzeniu podany termin pobytu jest wiążący dla obu stron.
 10. Umowa, którą stanowi potwierdzenie rezerwacji wygasa w dniu wyjazdu podanym w potwierdzeniu rezerwacji.
 11. W przypadku skrócenia pobytu, Usługodawca nie zwraca poniesionych kosztów pobytu.
 12. Jeśli Klient/Gość nie pojawi się w obiekcie w dniu planowanego przybycia do godz. 22.00 (jeśli nie ustalono inaczej) rezerwacja zostaje anulowana, a Usługodawca może sprzedać pobyt od dnia następnego dla innego Klienta/Gościa.
 13. Minimalna długość pobytu: 3 dni w sezonie A+, 2 dni w sezonie A.


ZMIANA REZERWACJI

 1. Chęć zmiany w dokonanej rezerwacji,  Klient/Gość powinien zgłosić na piśmie/elektronicznie do Usługodawcy w terminie 30 dni przed planowanym przyjazdem.
 2. Usługodawca rozpatrzy proponowane zmiany i o decyzji poinformuje Klienta/Gościa na piśmie/elektronicznie.
 3. W przypadku, gdy zmiana w dokonanej rezerwacji nie jest możliwa, pozostaje ona w mocy.


ANULOWANE REZERWACJI

 1. Klient/Gość nie ponosi kosztów w  przypadku anulacji rezerwacji powyżej 30 dni przed terminem przyjazdu.
 2. Klient/Gość ponosi koszty wpłaconego zadatku w przypadku anulacji poniżej 30 dni przed terminem przyjazdu.
 3. Klient/Gość zobowiązany jest do zapłaty pełnej kwoty za pobyt w rezerwowanym terminie w przypadku anulacji w dniu przyjazdu lub niedojazdu.


CENY

 1. Podana w opisie apartamentu cena jest ceną brutto i obejmuje pobyt w apartamencie maksymalnej ustalonej dla niego ilości osób za jedną dobę.
 2. Podana cena nie obejmuje:
  - opłaty uzdrowiskowej,
  - e
  wentualnego wynajmu garażu.


PRZYJAZD I WYJAZD GOŚCI

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 15:00, a kończy do godziny 10.00 ostatniego dnia pobytu.
 2. Istnieje możliwość ustalenia innych godzin przyjazdu i wyjazdu Gości.


ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CZASIE POBYTU GOŚCI

 1. Każdy z Gości zobowiązany jest do przestrzegania zasad zawartych w potwierdzeniu rezerwacji, poszanowania mienia oraz ogólnie przyjętych zasad porządku publicznego.
 2. Po godzinie 22:00 w apartamencie mogą przebywać jedynie osoby zameldowane, zgłoszone w rezerwacji.
 3. Gość będzie jedynym użytkownikiem apartamentu w tym czasie.
 4. Usługodawca nie odpowiada za rzeczy pozostawione w apartamencie.
 5. Gość ma możliwość zgłaszania Usługodawcy wszelkich spraw związanych z pobytem. W mirę możliwości będą one załatwiane bez zbędnej zwłoki.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu, które bezpośrednio od niego nie zależą.


POUFNOŚĆ DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA/GOŚCIA

 1. Dokonując rezerwacji, Klient/Gość wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych Usługodawcy. Dane te zostaną należycie zabezpieczone i będą wykorzystane przez Usługodawcę wyłącznie dla potrzeb świadczenia usługi tj. realizacji rezerwacji, dopełnienia obowiązku meldunkowego i pobrania opłaty uzdrowiskowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

    Regulamin