Noclegi Świnoujście
jolanki.pl - lalki ręcznie robione
jolanki.pl - lalki ręcznie robione
jolanki.pl - lalki ręcznie robione - rękodzieło - personalizowane lalki na zamówienie

Apartamenty

Zapraszamy Państwa do Świnoujścia i życzymy udanego urlopu nad morzem.

 1. pl
 2. en
 3. de

gotowe i na zamówienie

tel. +48 888 725 793

wynajem - Świnoujście

APARTAMENTY

jolanki.pl - lalki ręcznie robione - rękodzieło - personalizowane lalki na zamówienie
jolanki.pl - lalki ręcznie robione - rękodzieło - personalizowane lalki na zamówienie

INFORMACJE OGOLNE

 1. Usługodawca świadczy usługi w zakresie krótkoterminowego wynajmu lokalu mieszkalnego, zwanego apartamentem na krótkotrwałe popyty turystyczne.

 

INFORMACJE DLA KLIENTA/GOŚCIA

Użyte określenia oznaczają:

 • Klient/Gość - osoba dokonująca rezerwacji/osoba zameldowana w apartamencie.
 • Usługodawca - firma świadcząca usługę wynajmu.
 • Potwierdzenie rezerwacji – dokument zawierający wszelkie dane dotyczące pobytu.
 • Rezerwacja gwarantowana – rezerwacja, na rzecz której w terminie został wpłacony zadatek.
 • Rezerwacja niegwarantowana – każda rezerwacja oczekująca na wpłatę zadatku.
 • Zadatek – kwota do zapłaty zabezpieczająca zawarcie umowy.


ZASADY REZERWACJI

 1. Aktualna oferta dostępnych do wynajęcia apartamentów znajduje się na stronie internetowej www.jolanki.pl.
 2. Klient/Gość dokonuje wstępnej rezerwacji apartamentu.
 3. Usługodawca przesyła elektronicznie potwierdzenie rezerwacji wybranego apartamentu.
 4. Klient/Gość wpłaca zadatek na podane konto bankowe Usługodawcy. w ciągu 24 godzin (jeśli nie ustalono inaczej). Za datę dokonania przedpłaty uznaje się datę uznania na rachunku bankowym Usługodawcy.
 5. Przekroczenie terminu wpłaty zadatku może spowodować anulowanie rezerwacji niegwarantowanej. Zadatek zostanie zwrócony w ciągu 2 dni roboczych na konto wpłacającego.
 6. Klient/Gość wpłaca całość kwoty za rezerwowany nocleg w przypadku dokonywania rezerwacji w terminie krótszym niż 30 dni do planowanego przyjazdu.
 7. Potwierdzenie rezerwacji z wpłaconym w terminie zadatkiem stanowi potwierdzenie umowę między Klientem/Gościem a Usługodawcą.
 8. Pozostałą do rozliczenia należność za pobyt Klient/Gość płaci gotówką lub BLIKIEM w dniu przyjazdu.
 9. W dniu przyjazdu pobierana jest opłata uzdrowiskowa.
 10. Zgodnie z informacjami zawartymi w potwierdzeniu podany termin pobytu jest wiążący dla obu stron.
 11. Umowa, którą stanowi potwierdzenie rezerwacji wygasa w dniu wyjazdu podanym w potwierdzeniu rezerwacji.
 12. W przypadku skrócenia pobytu, Usługodawca nie zwraca poniesionych kosztów pobytu.
 13. Jeśli Klient/Gość nie pojawi się w obiekcie w dniu planowanego przybycia do godz. 22.00 (jeśli nie ustalono inaczej) rezerwacja zostaje anulowana, a Usługodawca może sprzedać pobyt od dnia następnego dla innego Klienta/Gościa.
 14. Minimalna długość pobytu: 2 dni. w sezonie A+, 2 dni w sezonie A.


ZMIANA REZERWACJI

 1. Chęć zmiany w dokonanej rezerwacji,  Klient/Gość powinien zgłosić na piśmie/elektronicznie do Usługodawcy w terminie 30 dni przed planowanym przyjazdem.
 2. Usługodawca rozpatrzy proponowane zmiany i o decyzji poinformuje Klienta/Gościa na piśmie/elektronicznie.
 3. W przypadku, gdy zmiana w dokonanej rezerwacji nie jest możliwa, pozostaje ona w mocy.


ANULOWANE REZERWACJI

 1. Klient/Gość nie ponosi kosztów w  przypadku anulacji rezerwacji powyżej 30 dni przed terminem przyjazdu.
 2. Klient/Gość ponosi koszty wpłaconego zadatku w przypadku anulacji poniżej 30 dni przed terminem przyjazdu.
 3. Klient/Gość zobowiązany jest do zapłaty pełnej kwoty za pobyt w rezerwowanym terminie w przypadku anulacji w dniu przyjazdu lub niedojazdu.


CENY

 1. Podana w opisie apartamentu cena jest ceną brutto i obejmuje pobyt w apartamencie maksymalnej ustalonej dla niego ilości osób za jedną dobę.
 2. Podana cena nie obejmuje:
  - opłaty uzdrowiskowej.


PRZYJAZD I WYJAZD GOŚCI

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 15:00, a kończy do godziny 10.00 ostatniego dnia pobytu.
 2. Istnieje możliwość ustalenia innych godzin przyjazdu i wyjazdu Gości.


ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CZASIE POBYTU GOŚCI

 1. Każdy z Gości zobowiązany jest do przestrzegania zasad zawartych w potwierdzeniu rezerwacji, poszanowania mienia oraz ogólnie przyjętych zasad porządku publicznego.
 2. Po godzinie 22:00 w apartamencie mogą przebywać jedynie osoby zameldowane, zgłoszone w rezerwacji.
 3. Gość będzie jedynym użytkownikiem apartamentu w tym czasie.
 4. Usługodawca nie odpowiada za rzeczy pozostawione w apartamencie.
 5. Gość ma możliwość zgłaszania Usługodawcy wszelkich spraw związanych z pobytem. W mirę możliwości będą one załatwiane bez zbędnej zwłoki.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu, które bezpośrednio od niego nie zależą.


POUFNOŚĆ DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA/GOŚCIA

 1. Dokonując rezerwacji, Klient/Gość wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych Usługodawcy. Dane te zostaną należycie zabezpieczone i będą wykorzystane przez Usługodawcę wyłącznie dla potrzeb świadczenia usługi tj. realizacji rezerwacji i pobrania opłaty uzdrowiskowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

Świnoujście, dn. 01.06.2023 r.

   Regulamin